Zabytki

Broumovsko to kraina zabytków barokowych, perełek architektonicznych, a także neizwykle cennych zabytków kultury. Znajdują się tu dwa miejskie obszary historyczne  Broumov i Polica nad Metują, wiejski rezerwat historyczny Křinice, dwa klasztory benedyktyńskie - w Broumovie i w Policy nad Metująwyjątkowa grupa dziewięciu barokowych kościołów wiejskich, najstarszy drewniany kościółek w Czechach, rozbudowane gospodarstwa typu broumovskiego, dziesiątki kapli, drogi krzyżowe i setki rzeźb piaskowcowych i krzyży o niezwykłej wartości artystycznej, które znajdują się zarówno w poszczególnych wsiach, jak i w przyrodzie. 

Opactwo Benedyktyńskie św. Wacława w Broumovie

W 1213 r. król Przemyśl Otokar I darował region broumowskiego cypla benedyktynom z Brzewnowa w Pradze. Krótko po 1300 r. tu probostwo i pierwotną twierdzę, stopniowo przebudowano na klasztor. Kościół klasztorny wybudowano w stylu gotyckim i tak samo jak obecny kościół był on poświęcony św. Wojciechowi. W czasie wojen husyckich opat z Brzewnowa uciekł do Broumova razem wieloma zakonnikami. Zabrali najcenniejsze przedmioty, między innymi słynny rękopis biblii, znany jako Kodex Gigas, który od 1648 r. jako zdobycz wojenna znajduje się w Szwecji. Klasztor w Brzewnowie w 1420 r. został zdobyty przez husytów. Husyci wielokrotnie oblegali także Broumov, choć nigdy nie udało się go zdobyć, za to za każdym razem zostało ograbione jego otoczenie. Przeniesenie opata z Brzewnowa do Broumova miało duże znaczenie dla klasztoru, miasta i okolicy, zarówno pod kątem kulturowym, jak i gospodarczym.

Kolejnym znaczącym okresem dla klasztoru był XVII w. i początek XVIII w., kiedy mocno rozwjało się tu budownictwo. Za opata Tomsza Sartoriusa (1663-1700) rozpoczęto przebudowę kościoła klasztornego na styl barokowy, a pracami kierował budowniczy Martin Alli z Löwenthal. Przebudowę zakończono za opata Otmara Daniela Zinke (1700-1738) i jednocześnie nastąpiła przebudowa reszty zabudowań klasztornych przez architektów barokowych Krzysztofa Dientzenhofera i jego syna Kiliana Ignacego. Z tego okresu pochodzi też szereg kościołów wiejskich na Ziemi Broumovskiej.

Szczególnym rozdziałem w historii klasztoru było szkolnictwo klasztorne. Miejscowa szkoła klasztorna była bardzo znana już przed wojnami husyckimi i uczył się tu szereg znanych postaci. Do szkoły chodził tu np. pierwszy praski arcybiskup Arnoszt z Pardubic, historiograf jezuita Bogusław Balbín, pisarz Alois Jirásek czy pierwszy czechosłowacki minister finansów Alois Rašín. W 1939 r. gimnazjum klasztorne zostało zamknięte przez nazistów. W czasie wojny przebywali tu tylko niemieccy zakonnicy, którzy po wojnie zostali wywiezieni i osiedli w Rohr na Bawarii. Później pojawili się tu czescy benedyktyni ze Stanów Zjednoczonych, ale nastanie komunizmu od lutego 1948 r. zmusiło ich do powrotu. W 1950 r. klasztor przekształcono na więzienie dla księży i zakonników z różnych zakonów. Wkrótce ich miejsce zastąpiły siostry zakonne, które żyły tu w nieludzkich warunkach i musiały pracować w zakładach i gospodarstwach rolnych. Pewną odwilż przyniósł dopiero rok, kiedy większość sióstr mogła przejść do  nastoupit do ośrodków opiekuńczych. W Brumovie zostały później tylko siostry dominikanki, które wypiekały tu hostie dla wszystkich parafii w Czechach i na Morawach. W 1990 r. klasztor wrócił do majątku benedyktynów, a siostry przeniosły się na Morawy. Od tego czasu klasztor pozostawał pusty i nie wrócił tu żaden z zakonników.

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Broumovskiej

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Broumovskiej

Společnost pro destinační management Broumovska
Klášterní 1
550 01 Broumov
telefon: +420 491 521 282

Osoba kontaktowa:
Menadżer LOT ZB
Markéta Hanušová
e-mail: marketah@broumovsko.cz
kom.: +420 733 739 728

Jesteśmy na Facebooku

O aktualnych wydarzeniach na Ziemi Broumovskiej piszemy na Facebooku - odkrywaj ciekawe miejsca i dowiedz się o innych atrakcjach - zobacz więcejPartner:
Partner / Město Broumov