Przyroda

Broumovsko to przyrodniczy obszar chroniony, malowniczy krajobraz z wysepkami dzikiej przyrody. Bogactwem jest także złoże wody głębinowej, znajdujące się pod Niecką Policy. Region ma bogatą historię, a tutejsze budowle sakralne i ludowe odgrywają duże znaczenie w historii architektury.

Ziemia Broumovska jest znana głównie ze swojego piękna i tutejszych rezerwatów przyrody. Skały Aderszpachu i Teplic mają powierzchnię 17 km2 i należą do największych miast skalnych w Europie Środkowej. Razem z Broumovskimi Ścianami tworzą wyjątkowy charakter poprzez swoją rzeźbę i klimat, pozwalający na zachowanie życia wyjątkowej fauny i flory. Szczytowa część góry stołowej Ostasz i niezwykle rozczłonkowana budowa Drogi Krzyżowej (Křížová cesta) pod Aderszpachem w 1956 roku zostały ogłoszone jako rezerwaty przyrody. Borek i Skały Kocie (Kočičí) są zabytkami przyrody.

Broumovsko to kraina, która szybko "ujmuje za serce" i dokąd wraca się chętnie. Może nie jest to raj na ziemi, ale czasami może go przypominać...

Skalne miasta

Przyroda stworzyła tu rozległe miasta skalne: Skały Teplic i Aderszpachu, Broumovskie Ściany, Góra Krzyżowa (Křížový vrch) i Ostasz (Ostaš). Teren Cypla Broumovskiego nalezy do najbardziej zasobnych złóż wody pitnej. Niezwykły krajobraz skał i wąwozów, źródeł i strumieni, różnorodność roślin i zwierząt, stanowią złożony kompleks wartości przyrodniczych i piękna.

Od 1991 r. obszar Cypla Broumovskiego należy do Parku Krajobrazowego Broumovsko (CHKO Broumovsko). 

Źródło: Skalní města Severovýchodních Čech

Fauna i flora

Park krajobrazowy CHKO Broumovsko pod względem geomorfologicznym i klimatycznym składa się z dwóch różnych części: Wyżyny Policy (Polická vrchovina) i Kotliny Broumova (Broumovské kotliny). Części są oddzielone grzbietem Broumovskich Ścian. 

Wyjątkowa roślinność występuje głównie w lasach na terenie kamienistym, na stromych zboczach dolin i nieckach, w wwozach skalnych miast, na kach i mokradach. Występują tu także rzadkie gatunki ptaków i zimnolubna górska fauna.

Natura 2000

Natura 2000 jest zespołem obszarów chronionych występujacych na terenach wszystkich państw Unii Europejskiej. Ma to służyć ochronie tych gatunków i stanowisk przyrodniczych, które są najcenniejsze w skali całej Europy i są zagrożone lub endemiczne.

Częścią sieci europejskiej Natura 2000 jest także Obszar ptactwa Ziemi Broumowskiej (Ptačí oblast Broumovsko), gdzie mozna zobaczyć np. sokoła wędrownego. W Republice czeskiej takich ogłoszono łącznie 41 takich obszarów.

Powierzchnia obszaru chronionego ptactwa wynosi 9128 ha. Przedmiotem ochrony są rzadkie gatunki europejskie, których życie jest zależne od biotopów skalnych i rozległych obszarów leśnych, co dotyczy także puchacza.

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Broumovskiej

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Broumovskiej

Společnost pro destinační management Broumovska
Klášterní 1
550 01 Broumov
telefon: +420 491 521 282

Osoba kontaktowa:
Menadżer LOT ZB
Markéta Hanušová
e-mail: marketah@broumovsko.cz
kom.: +420 733 739 728

Jesteśmy na Facebooku

O aktualnych wydarzeniach na Ziemi Broumovskiej piszemy na Facebooku - odkrywaj ciekawe miejsca i dowiedz się o innych atrakcjach - zobacz więcejPartner:
Partner / Město Broumov