CHKO Broumovsko

Obszar chronionego krajobrazu CHKO Broumovsko

Zadaniem obszaru chronionego CHKO i jego urzędu, jako zarządcy obszaru chronionego, jest znalezienie równowagi między przyrodą, siedliskami ludzkimi i gospodarką, w taki sposób, aby wspierać dziedzictwo przyrodnicze (bogactwo biotopów i ich powiązania ) i pozwalać na jego rozwój.

Zarząd CHKO zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i krajobrazu jest organem ochrony przyrody, spełniając specjalne zadania administracji państwowej, realizując zadania specjalistyczne, zapewniając ochronę wyznaczonych obszarów i prowadząc edukację ekologiczną. Działanie CHKO są określone przez rozporządzenie Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej (MŽP ČR) nr 157/1991 Dz.U., o powołaniu obszaru chronionego krajobrazu Ziemi Broumovskiej. Podstawowym dokumentem decyzyjnym Zarządu CHKO Broumovsko jest Plan opieki nad CHKO Broumovsko.

Zarząd CHKO Broumovsko ma siedzibę w Policy nad Metują w tzw. Gospodarstwie Vlacha (Vlachova statek), około 8 min. pieszo od dworca autobusowego (Bezděkov sad). Parking publiczny znajduje się blisko siedziby, za skrzyżowaniem w kierunku na Bělý. 

Siedziba CHKO Broumovsko:

Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují

Tel. +420 491 549 020
Fax: +420 491 549 034
www.broumovsko.nature.cz
E-mail:   broumovsko@nature.cz 

Więcej na temat działalności Zarządu CHKO Broumovsko można przeczytać na stronach ochrony przyrody.

Przed wejściem na teren Obszaru Chronionego Krajobrazu Broumovsko, nalezy zapoznać się z zasadami zachowania się w przyrodzie.

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Broumovskiej

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Broumovskiej

Společnost pro destinační management Broumovska
Klášterní 1
550 01 Broumov
telefon: +420 491 521 282

Osoba kontaktowa:
Menadżer LOT ZB
Markéta Hanušová
e-mail: marketah@broumovsko.cz
kom.: +420 733 739 728

Jesteśmy na Facebooku

O aktualnych wydarzeniach na Ziemi Broumovskiej piszemy na Facebooku - odkrywaj ciekawe miejsca i dowiedz się o innych atrakcjach - zobacz więcejPartner:
Partner / Město Broumov