VYCHÁZKY POLICKEM JIŽ PO ŠESTÉ!

Cyklus terénních vycházek s odborným průvodcem za krásami Policka se v letošním roce uskuteční již po šesté. V rozmezí května až září se symbolicky uskuteční celkem šest vycházek, tedy široká veřejnost bude mít hned šest příležitostí vypravit se za poznáním zdejší přírody či historie společně s odbornými průvodci ze Správy CHKO Broumovsko, Muzea Náchodska a Národního geoparku Broumovsko. Pozorní jistě zaznamenali, že jsme v letošním roce navázali novou spolupráci, a to s posledním jmenovaným subjektem. V letošním roce bude jedna výprava směřovat za poznáním části území Geoparku Broumovsko – jeho horninami i pozůstatky druhohorního moře. Kam tedy budou směřovat výpravy v letošním roce?

Vycházky zahájíme na konci května (25. 5.) s Mgr. Kunou ze Správy CHKO Broumovsko, který nás provede evropsky významnou lokalitou Stárkovské bučiny. Ukáže nám vzácnosti místní flory, projdeme hnízdištěm výra velkého, prozkoumáme Trpasličí rokli, shlédneme z vyhlídky Vysoký kámen na městečko Stárkov a mnoho dalšího. V červnu se vydáme na výpravy dvě. Jedna se možná bude zdát loňským účastníkům povědomá. S Mgr. Tůmou z Muzea Náchodska se 15. 6. vypravíme za poznáním lidové architektury a historických událostí na Bezděkov a do Radešova. Vycházka byla původně plánována na loňský rok, ale pro nemoc byla zrušena, a tak ji nabízíme znovu letos. Druhou červnovou vycházkou v závěru měsíce 29. 6. bude již zmíněná geologická vycházka, kdy se s Ing. Staříkem z Národního geoparku Broumovsko projdeme po dně Polické křídové pánve. Na prázdniny máme připravenu jednu vycházku v jejich polovině. S Mgr. Vicherovou ze Správy CHKO Broumovsko se 3. 8. naučíme používat botanické lupy a hezky zblízka si prohlédneme mechorosty na Hejdě a v Kočičích skalách, společně navštívíme i květnatou bučinu na Bukalánu. Po prázdninách se ujme slova Mgr. Koppel ze Správy CHKO Broumovsko, který si společně se Správou Národního parku Stolové hory připravil pro účastníky vycházku na pomezí Čech a Polska. Uskuteční se 14. 9. Letošní cyklus uzavřeme s Mgr. Tůmou povídáním o historii Pěkova a Honů. Kdo by tedy chtěl mít náskok před vydáním knihy Pěkov a Hony, ať se určitě přihlásí na vycházku 21.9.

Přihlašování účastníků bude probíhat od května v informačním centru v Polici nad Metují. Počet účastníků vycházek je limitován, proto je dobré přihlásit se včas, nejpozději však 2 dny před konáním vycházky. Bližší informace o jednotlivých vycházkách se dozvíte na www.policko.cz, nebo kontaktujte informační centrum v Polici nad Metují: tel. 491 421 501, email infocentrum@policko.cz.

Společnost pro destinační management Broumovska

Společnost pro destinační management Broumovska

Klášterní 1
550 01 Broumov
telefon: +420 491 521 282

Kontakní osoba:
Manažer SDMB
Kateřina Agnolozzi
e-mail: katerina.agnolozzi@broumovsko.cz
telefon: +420 491 521 282

Zimní noviny Broumovska

Vítejte u nás! V kraji pískovcových skal a barokních památek. V krajině, kde se snoubí jedinečné, divoké přírodní scenérie s krásou a majestátností kulturního dědictví. V krajině, kde si volné chvíle užijí rodiny s dětmi, vyznavači sportovních i kulturních zážitků, aktivní turisté i ti, kdo touží po odpočinku v krajině s neopakovatelným Géniem Loci.Podívejte se na noviny v PDF formátu (4 MB)

Najdete nás na Facebooku

Sledujte aktuální dění na Broumovsku a objevujte pozoruhodná místa i příběhy - více zdePartner:
Partner / Město Broumov