Trasou sv. Jakuba v polsko – českém příhraničí

Ve středověku má počátek putování do Santiaga de Compostela ve Španělsku, kde se podle tradice nachází hrob sv. Jakuba, apoštola. Tyto trasy se označují jako Svatojakubská cesta, a jsou třetí nejvýznamnější křesťanskou poutní trasou vedle tras do Říma a Jeruzaléma.

V Kladské kotlině byla Svatojakubská cesta vytýčena v r. 2014. Je součástí celoevropské sítě tras vedoucích do Santiaga de Compostela, měří více než 80 km a vede od Międzygórza do Radkowa a odtud do České republiky.

V Gmině Radków začíná Svatojakubská cesta ve Ścinawce Dolnej. K jejímu osídlení od počátku 13. století přispělo úrodné údolí a obchodní cesta z Kladska do Jelení Hory. Stopy Kristova apoštola nacházíme v zasvěcení zdejšího řimsko-katolického kostela sv. Jakubovi Většímu (Staršímu), známé již z pramenů ze 16. století. Jedná se o trojlodní chrám dochovaný v novorománském slohu s novobarokními prvky. Z dávného kostela se zachovaly zvony a část mobiliáře z 15. století: gotická Pieta umístěná na hlavním oltáři a socha Matky Boží s děťátkem.

Ze Ścinawki Dolnej vede Svatojakubská cesta do Suszyny – malé obce, která je považovaná za nejstarší v regionu Kladska. V 19. století byla známá jako naleziště polodrahokamů, které jezdili hledat zájemci téměř z celého Německa. Právě tady byly nalezeny na světě ojedinělé vzorky zeleného křemene. Návazně na toto přírodní dědictví vzniklo v Suszyně Muzeum minerálů. V r. 2014 byla vybudována rozhledna (469 m n. m.), která je první zděnou rozhlednou postavenou po II. světové válce v Kladské kotlině.

Dalším místem na trase je Raszków – malá obec, jejíž historie je zachycena v dokumentech od 14. století, a to konkrétně existence farnosti. Pozornost zaslouží římsko-katolický kostel v barokním stylu zasvěcený sv. Petrovi a Pavlovi. Kostel byl vybudován v 17. století za účasti italských stavitelů na místě původní svatyně, která vyhořela po 30ti leté válce. Ve středu obce se rovněž zachovaly malá kaple a kříže u cest. Jeden z nich se nachází poblíž cesty do Vambeřic – další etapy kladské Cesty sv. Jakuba.

 Vambeřice získaly věhlas na začátku 13. století, kdy slepý Jan z Raševa získal zpět zrak při modlitbách u dřevěné sošky Matky Boží nacházející se poblíž místa dnešní Baziliky. Zázrak z doby před 800 lety se stal podnětem k vybudování kamenného oltáře a následně k vystavění kostela a v letech 1715 – 1723 ke stavbě barokní svatyně, jíž udělil v r. 1936 papež Pius XI. titul Baziliky menší. Na úpatí monumentálního schodiště, které je charakteristickým znakem celé stavby, se nachází pomník Daniela von Osterberga – vlastníka Vambeřic z přelomu 17. a 18. století, který započal s přeměnou celého místa v dolnoslezský (slezský) Jeruzalém. Právě vzhledem k početným vrchům, bránám s biblickými názvy a kaplím se scénami z dob Ježíše Krista jsou Vambeřice dodnes nazývány Dolnoslezským Jeruzalémem. Bez nadsázky můžeme říct, že čím je Katedrála v Santiagu de Compostela pro celou Svatojakubskou cestu, tím je Bazilika Matky Boží ve Vambeřicích pro kladskou část trasy.

 Kromě Baziliky si zaslouží pozornost Kalvárie s téměř 80 kapličkami, Křížová cesta – jedna z nejrozsáhlejších v Evropě a „Pohyblivý Betlém” – dílo L. Wittiga - místního obyvatele z 19. století.

Z Vambeřic se vydáme starou poutní cestou, po níž věřící putovali po staletí k Vambeřické Královně rodin, a to přes Nový Svět do Radkówa. První zmínka o tomto městečku jako osadě nad Pošnou pochází ze 13. století. Radków se nachází u hranic s Českou republikou a je sídlem samosprávy a úřadu gminy. Zajímavé je náměstí - Rynek, které získalo svůj vzhled ve středověku. Pozornost vzbuzuje renesanční radnice z poloviny 16. století se svou současnou podobou z 19. století získanou po dokončení věže a jejím osazení bání. V sousedství radnice se nachází Mariánský sloup z r. 1680 vztyčený jako připomínka epidemie. V Kostelní ulici, několik desítek metrů od Rynku, se nachází římsko-katolický farní kostel zasvěcený sv. Dorotě. Vybudován byl ke konci 16. století jako kostel protestantský, který v r. 1624 převzali katolíci a zasvětili ho sv. Dorotě. Současný vzhled v barokním stylu získal kostel v r. 1740 při obnově po velkém požáru. Pozornost si zaslouží dvě kruchty ze 16. století, které přečkaly požár, a kamenná křtitelnice.

 

Podle textu p. Marka Niewiadomego

přeložila a upravila JUDr. Libuše Růčková

Společnost pro destinační management Broumovska

Společnost pro destinační management Broumovska

Klášterní 1
550 01 Broumov
telefon: +420 491 521 282

Kontakní osoba:
Manažer SDMB
Kateřina Agnolozzi
e-mail: katerina.agnolozzi@broumovsko.cz
telefon: +420 491 521 282

Zimní noviny Broumovska

Vítejte u nás! V kraji pískovcových skal a barokních památek. V krajině, kde se snoubí jedinečné, divoké přírodní scenérie s krásou a majestátností kulturního dědictví. V krajině, kde si volné chvíle užijí rodiny s dětmi, vyznavači sportovních i kulturních zážitků, aktivní turisté i ti, kdo touží po odpočinku v krajině s neopakovatelným Géniem Loci.Podívejte se na noviny v PDF formátu (4 MB)

Najdete nás na Facebooku

Sledujte aktuální dění na Broumovsku a objevujte pozoruhodná místa i příběhy - více zdePartner:
Partner / Město Broumov