Přejezd Javořích hor

Trasa Přejezd Javořích hor začíná na náměstí v Broumově. Z broumovského náměstí poté pokračuje do Šonova. Z něj pak dále na Rožmitál a chatovou osadu Janovičky. Z Janoviček poté pojedete do Heřmánkovic a Hynčic. Po projetí Hynčicemi, na rozcestí před Ruprechticemi, se vydáte na náměstí do Meziměstí.

Náročnost: 2, doporučené kolo: treking, MTB.

Cyklistická trasa Přejezd Javořích hor začíná v Broumově (informace viz TRASA 2), u rozcestníku na Staré radnici, na náměstí. Až do Šonova jedeme podle popisu trasy 4. Přijíždíme k rozcestníku Šonov. Odtud se vydáme po modře značené cyklotrase č. 4002 Javoří hory. Projíždíme Šonovem a dostáváme se na polní cestu, po které stoupáme až k lesu, máme pěkný výhled na kostel sv. Markéty. Po cca 2,5 km vyjíždíme z lesa na rozcestí a po modrém značení cyklotrasy pokračujeme stále rovně.

Před námi se otevírají pěkné, téměř letecké, pohledy na část Broumovské kotliny a na pásmo Javořích hor. Mírně zvlněným terénem nás cyklotrasa dovede až nad obec Rožmitál, kde se cesta kříží se žlutým turistickým značením.

My pokračujeme lesem stále po cyklotrase a po dalších cca 3 km se dostáváme na rozcestí, kde se opět setkáváme se žlutou značkou a kde odbočujeme doleva. Klesáme, souběžně se žlutou značkou, po cca 1 km vyjedeme z lesa a jsme na křižovatce pod chatovou osadou Janovičky (možnost občerstvení, informace viz TRASA 5).

Janovičky jsou oblíbeným turistickým a lyžařským střediskem, každoročně v zimě se zde konají závody psích spřežení. Na křižovatce pod Janovičkami u rozcestníku pokračujeme rovně směrem na obec Heřmánkovice. Po vedlejší asfaltové cestě klesáme cca 2 km k rozcestníku Heřmánkovice na horním konci stejnojmenné obce. V Heřmánkovicích můžeme navštívit kostel Všech svatých (odbočka z cyklotrasy cca 1,5 km, nutno vrátit se stejnou cestou zpět).

Od rozcestníku Heřmánkovice pokračujeme doprava a pomalu stoupáme na konec obce. U poslední autobusové zastávky v Heřmánkovicích (točna) zahneme doleva, cesta nás vede lesem a stále mírně stoupá. Na krátký úsek vyjíždíme z lesa a dlouhé stoupání je odměněno krásnými výhledy na Broumovskou kotlinu, Broumovské stěny a Heřmánkovice s kostelem.

Odtud prudce klesáme po asfaltové cestě do Uhlířského údolí. Zde na dalším rozcestí zahýbáme ostře vlevo a sjíždíme po asfaltové lesní cestě do Hynčic k pstruží líhni. U rozcestníku Hynčice (rybářství) je umístěn panel, který poskytuje informace o cyklotrase. Zde se napojíme na hlavní silnici a pokračujeme po modře značené cyklotrase přes Hynčice až ke křižovatce před Ruprechticemi.

Významnou architektonickou památkou Hynčic je bývalá vila továrníků Heinzelů. Na křižovatce před Ruprechticemi zahneme doprava a stoupáme přes železniční přejezd ke kostelu sv. Jakuba Většího. Od kostela pokračujeme, souběžně s červenou turistickou značkou, do Meziměstí (informace viz TRASA 1, možnost občerstvení).

Společnost pro destinační management Broumovska

Společnost pro destinační management Broumovska

Klášterní 1
550 01 Broumov
telefon: +420 491 521 282

Kontakní osoba:
Manažer SDMB
Kateřina Agnolozzi
e-mail: katerina.agnolozzi@broumovsko.cz
telefon: +420 491 521 282

Zimní noviny Broumovska

Vítejte u nás! V kraji pískovcových skal a barokních památek. V krajině, kde se snoubí jedinečné, divoké přírodní scenérie s krásou a majestátností kulturního dědictví. V krajině, kde si volné chvíle užijí rodiny s dětmi, vyznavači sportovních i kulturních zážitků, aktivní turisté i ti, kdo touží po odpočinku v krajině s neopakovatelným Géniem Loci.Podívejte se na noviny v PDF formátu (4 MB)

Najdete nás na Facebooku

Sledujte aktuální dění na Broumovsku a objevujte pozoruhodná místa i příběhy - více zdePartner:
Partner / Město Broumov