Podpora hnízdění dravců a sov v CHKO Broumovsko

V divoké přírodě ovlivňuje početnost populací dravců a sov hlavně potravní nabídka. V kulturní krajině jsou druhy, které hnízdí v dutinách stromů, často v roli „bezdomovců“ a nemohou se proto rozmnožovat. Sovy obvykle využívají dutiny od datla nebo jiných šplhavců, protože samy si svým zobákem dutinu vydlabat nemohou, méně často dutiny, které vznikly jen mechanickým poškozením stromu např. větrem a následným trouchnivěním. Dutina nesmí být příliš otevřená kvůli ostatním predátorům a nesmí do ní za deště příliš zatékat. Stromy s dutinami obvykle vykazují různé znaky poškození, a proto jsou lesníky vcelku logicky přednostně káceny v rámci výchovných a zdravotních probírek v porostech. Stručně řečeno, najít kloudnou dutinu pro hnízdění v hospodářském lese není jen tak, poptávka jednoznačně převyšuje nabídku.

Populace sov a některých dravců lze proto podpořit vyvěšováním budek. Je to také trochu věda, ale odborníci ornitologové dokáží doporučit nejen vhodné rozměry budky, správnou velikost vletového otvoru i praktické otvírání pro čištění a údržbu, ale také dobré umístění. Ptáci budky velmi rychle najdou a s oblibou v nich hnízdí. Pozitivním výsledkem není jen zvýšení početnosti ohrožených a chráněných druhů. Větší počet dravců a sov dokáže lépe regulovat výkyvy populací myšovitých hlodavců. Ty mohou způsobit značné ztráty na polních plodinách, ale i v lesích, kde mohou zničit malé stromky ohryzáním kůry nebo i celého kmínku.

Takové škody se ve větší míře vyskytly v severovýchodní části CHKO Broumovsko. Hraboši a norníci se přemnožili hlavně na kalamitních holinách způsobených orkánem Kyrill v roce 2007 na hřebeni Javořích hor. Škodili především na výsadbách buku.  Po dohodě s Lesy ČR, které většinu lesů v této oblasti spravují, se přistoupilo k opatření, které spočívalo v zavěšení a v údržbě postupně celkem 150 budek v letech 2010 až 2014. Správa CHKO Broumovsko tyto práce financovala z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí. S ohledem na ekologické nároky byly zvoleny budky pro sýce rousné, puštíky obecné a poštolky obecné a byly vyvěšeny na místech, které tyto druhy vyhledávají k hnízdění. Budky pro sýce rousné ve výše položených lesích blíže kalamitním holinám. V nižších polohách naopak větší budky pro puštíky obecné a na okrajích lesa i na vhodných místech  v otevřené krajině potom polobudky pro poštolky obecné.

V roce 2014 v budkách zahnízdilo 9 párů silně ohrožených sýců rousných, 4 páry puštíků a 11 párů poštolek. Budky přitom využívají i jiné vzácné nebo dokonce chráněné druhy, např. veverka obecná, ostatní ptáci hnízdící v dutinách, hlavně sýkory, brhlíci a strakapoudi, rehek zahradní, lejsek černohlavý a drobný savec plšík lískový, někdy také čmeláci nebo jen „obyčejné“ vosy. Ornitologové mohou své kontroly načasovat také na období, kdy už jsou v budkách mláďata těsně před vylétnutím z hnízda. Taková mláďata jsou pak specialisty kroužkována, což může posloužit k dalšímu výzkumu jejich populací. Aby vše fungovalo, jak má, je každý rok potřeba budky po sezóně vyčistit a založit do nich trochu suché trávy jako podklad pro hnízdní kotlinku v dalším roce.  V letošním roce v rámci spolupráce nabídl financování opatření státní podnik Lesy ČR, který v započaté činnosti hodlá pokračovat.

Ing. Petr Kuna

Správa CHKO Broumovsko

Společnost pro destinační management Broumovska

Společnost pro destinační management Broumovska

Klášterní 1
550 01 Broumov
telefon: +420 491 521 282

Kontakní osoba:
Manažer SDMB
Kateřina Agnolozzi
e-mail: katerina.agnolozzi@broumovsko.cz
telefon: +420 491 521 282

Zimní noviny Broumovska

Vítejte u nás! V kraji pískovcových skal a barokních památek. V krajině, kde se snoubí jedinečné, divoké přírodní scenérie s krásou a majestátností kulturního dědictví. V krajině, kde si volné chvíle užijí rodiny s dětmi, vyznavači sportovních i kulturních zážitků, aktivní turisté i ti, kdo touží po odpočinku v krajině s neopakovatelným Géniem Loci.Podívejte se na noviny v PDF formátu (4 MB)

Najdete nás na Facebooku

Sledujte aktuální dění na Broumovsku a objevujte pozoruhodná místa i příběhy - více zdePartner:
Partner / Město Broumov