Městská centra

Broumov

Historické jádro města (zapsané na seznamu chráněných památek jako městská památková zóna) si dodnes uchovalo půdorys slezského typu. Pro tento typ půdorysu je charakteristická dvojice hlavních ulic, které procházejí po celé délce zastavěným prostorem, vymezují ze dvou stran velké tržiště a sbíhající se u obou protilehlých bran.

Konečný vzhled měšťanských domů na broumovském náměstí vychází z empíru a historizujících slohů 19. století. Domy jsou přitom často ještě středověkého základu, v některých z nich jsou v přízemí zachovány klenby a kamenné portály. Typickým znakem městské, ale i vesnické architektury jsou sedátka v ostění vchodů do domů.

Původně bylo centrum Broumova obehnáno hradbami, které byly prostoupeny dvěma hlavními branami a dvěma menšími brankami, tzv. fortnami. Po fortnách zůstala dodnes používaná schodiště, která vyrovnávala výškové rozdíly mezi opevněným městem a okolím. Zbytky vlastních hradeb jsou též dochovány dodnes, lze je spatřit po obvodu starého města.

Náměstí dominuje barokní Mariánský sloup od J. Brokoffa (1706). Na jeho vrcholu je umístěna dvoustranná socha Madony s Ježíškem. Sochy ve výklencích sloupu představují svaté: Scholastiku, Benedikta, Vintíře, Prokopa, Václava, Vojtěcha, Markétu a Hedviku. Sloup je vytesán z jednoho kusu kamene.

Hronov

Dominantou hronovského náměstí je Jiráskovo divadlo. Ve druhém patře divadelní budovy se nachází Jiráskovo muzeum zaměřené k historii a národopisu Hronovska a k osobě a dílu Aloise Jiráska. Uprostřed náměstí je Mariánské barokní sousoší. Za mostkem přes Metuji v místech bývalé středověké vodní tvrze je svobodný dvůr, vzácná kulturní památka lidové architektury. Rodný domek spisovatele Aloise Jiráska (1851 - 1930) se nachází cca 500m po výjezdu z náměstí směrem na Broumov, po levé straně. Pochází z konce 18. století a náleží k památkám lidové architektury. Vedle rodného domku stojí Jiráskova bronzová socha. Silnice od náměstí směrem na Žďárky vás zavede k letnímu sídlu Aloise Jiráska.

Police nad Metují

Historické centrum tvoří čtvercové náměstí s dominantní barokní radnicí, církevní stavby jsou soustředěny kolem benediktinského kláštera. Město Police nad Metují vzniklo jako osada kolem benediktinského kláštera postaveného břevnovskými benediktiny po roce 1213, kdy jim Přemysl Otakar I. daroval okolní krajinu. Police se i s klášterem rozrůstala a ještě ve 13. století získala významná městská privilegia. Ve 14. století začal význam kláštera pomalu upadat kvůli nově založenému klášteru v Broumově. V roce 1786 byl nařízením Josefa II. zrušen polický klášter. Dnes je historické centrum Police chráněno jako městská památková zóna. 

Návštěvníci města dnes mohou vidět zachovaný středověký půdorys města kolem čtvercového Masarykova náměstí, ze kterého se rozebíhá síť ulic. Dominantou náměstí je barokní jednopatrová budova radnice přestavěná roku 1718 Kiliánem Ignácem Dietzenhoferem z původní radnice z 16. století. Po požáru byla v roce 1876 dostavěna stávající osmiboká věž s cimbuřím ve slohu tudorské gotiky. Uprostřed náměstí se tyčí krásně zdobený mariánský sloup se sochou Bolestné P. Marie od Jana Brokoffa, vedle stojí empírová kašna z roku 1818 a pod ní skalka s artéským pramenem vyvěrající z hloubky 70 m.

Společnost pro destinační management Broumovska

Společnost pro destinační management Broumovska

Klášterní 1
550 01 Broumov
telefon: +420 491 521 282

Kontakní osoba:
Manažer SDMB
Kateřina Agnolozzi
e-mail: katerina.agnolozzi@broumovsko.cz
telefon: +420 491 521 282

Zimní noviny Broumovska

Vítejte u nás! V kraji pískovcových skal a barokních památek. V krajině, kde se snoubí jedinečné, divoké přírodní scenérie s krásou a majestátností kulturního dědictví. V krajině, kde si volné chvíle užijí rodiny s dětmi, vyznavači sportovních i kulturních zážitků, aktivní turisté i ti, kdo touží po odpočinku v krajině s neopakovatelným Géniem Loci.Podívejte se na noviny v PDF formátu (4 MB)

Najdete nás na Facebooku

Sledujte aktuální dění na Broumovsku a objevujte pozoruhodná místa i příběhy - více zdePartner:
Partner / Město Broumov