Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují

Adresa: Na Babí, Police nad Metují

Kostel byl založen opatem Martinem I. a vybudován v letech 1253–1294 společně s klášterem břevnovských benediktinů. Byl vystavěn ve stylu cistercko-burgundském, v přechodném stavebním slohu románsko-gotickém, nazývaném také „přemyslovskou“ gotikou. Některé části kostela se z původní středověké stavby dochovaly dodnes. Jsou jimi boční lodi kostela, kněžiště zaklenuté křížovou klenbou a vzácný raně goticky lomený portál se čtyřstupňovým ostěním a bohatým rostlinným dekorem z roku 1294, nyní však zapuštěný 70 cm pod úrovní terénu. Kostel byl barokně upraven na počátku 18. století za účasti Kiliána Ignáce Dientzenhofera a znovu pseudogoticky koncem 19. století.

Budovu kostela tvoří trojlodní bazilika s pětibokým chórem a kruchtou nad všemi třemi loděmi. Západní průčelí kostela je členěno římsami ve výši hlavních říms boční a hlavní lodi a zdobeno rozetou, pod kterou je umístěn benediktinský kříž. Věž kostela je čtyřboká, s cibulovou osmistěnnou bání a hodinami. Po obou stranách portálu kostela stojí barokní sochy světců (sv. Benedikt, sv. Scholastika, sv. Prokop a sv. Vintíř), umístěné do roku 1880 na horní římse západního průčelí klášterní budovy. Na budovu kostela navazuje barokní konvent, v němž dnes sídlí Muzeum dějin Policka. Na náměstí před kostelem stojí nádherný renesanční Selenderův sloup od J. Brokofa.

Mapa >>
Fotografie >>

Zajímavá místa v okolí

Společnost pro destinační management Broumovska

Společnost pro destinační management Broumovska

Klášterní 1
550 01 Broumov
telefon: +420 491 521 282

Kontakní osoba:
Manažer SDMB
Kateřina Agnolozzi
e-mail: katerina.agnolozzi@broumovsko.cz
telefon: +420 491 521 282

Zimní noviny Broumovska

Vítejte u nás! V kraji pískovcových skal a barokních památek. V krajině, kde se snoubí jedinečné, divoké přírodní scenérie s krásou a majestátností kulturního dědictví. V krajině, kde si volné chvíle užijí rodiny s dětmi, vyznavači sportovních i kulturních zážitků, aktivní turisté i ti, kdo touží po odpočinku v krajině s neopakovatelným Géniem Loci.Podívejte se na noviny v PDF formátu (4 MB)

Najdete nás na Facebooku

Sledujte aktuální dění na Broumovsku a objevujte pozoruhodná místa i příběhy - více zdePartner:
Partner / Město Broumov