foto: Rob Trnka

Cyklotrasy

Cykloturistiku lze v našem regionu spojit s prohlídkou památek a přírody. V rozmanité krajině Broumovska si na své přijdou nejen příznivci pěší turistiky, ale i příznivci cykloturistiky - vyznavači horských i trekkingových kol, přátelé méně náročných terénů i rodiny s dětmi. Na kole je možné navštívit sousední Polsko, ať po silnici nebo po cyklostezkách. 

Vyznačené cyklotrasy na Broumovsku navazují na podobně značené trasy v polském příhraničí. Značení cyklotras v terénu odpovídá standardům KČT. Jednotlivé trasy jsou v terénu doplněny odpočívadly a informačními tabulemi (s mapou regionu, informacemi o zajímavostech v daném úseku trasy a informacemi o nejbližších službách). 

Pro trasy vedoucí přes Polsko je třeba platný cestovní pas nebo občanský průkaz.

Značení cyklotras a cykloturistických tras (převzato z www.klubturistu.cz):

Cyklotrasy:
Vedou po silnicích, dobrých místních a účelových komunikacích. Jejich značení je podobné jako u silničního značení pro motorová vozidla. Na všech značkách je uveden symbol kola, číslo dané trasy a na směrových tabulích i kilometrové vzdálenosti k dalším cílům na trase.

Umisťují se stejně jako dopravní značky před každou křižovatkou nebo odbočkou cyklotrasy.

Cykloturistické trasy:
Vedou většinou po horších polních či lesních cestách nebo terénem. Jsou vyznačeny pásovými značkami o rozměru 14x14 cm, které mají krajní pásy žluté a prostřední je červený, modrý, zelený nebo bílý. Mohou být také doplněny na šipku. Jená se o podobné značení jako u tras pěších, jen základní barva je žlutá a značky jsou přibližně jednou tak velké, aby byly pro cyklisty lépe viditelné. Pásové značení je doplněno směrovkami, které oproti těm pěším mají opět žlutý podklad, jen dvě řádky textu a v záhlaví napsáno "Cyklotrasa KČT č. ...".

Pravidla provozu na cyklotrasách - POZOR!!

  • Cyklista podniká jízdu na vlastní nebezpečí.
  • Před cyklistou mají přednost vždy pěší turisté.
  • Existence cyklotrasy nijak neomezuje provoz lesního hospodářství, takže i v lese můžete kdykoliv potkat lesní stroje.
  • Zejména v letní turistické sezóně jsou silnice zatíženy automobilovou dopravou, je tedy na místě maximální opatrnost.
  • Dodržujte pravidlo jízdy po pravé straně vozovky a ve skupině za sebou s bezpečným odstupem cyklistů.

Všechny trasy vedou po území CHKO Broumovsko, některé i přes národní přírodní rezervace Broumovské stěny a Adršpašsko-teplické skály. Dodržujte proto ochranné podmínky.

Společnost pro destinační management Broumovska

Společnost pro destinační management Broumovska

Klášterní 1
550 01 Broumov
telefon: +420 491 521 282

Kontakní osoba:
Manažer SDMB
Kateřina Agnolozzi
e-mail: katerina.agnolozzi@broumovsko.cz
telefon: +420 491 521 282

Zimní noviny Broumovska

Vítejte u nás! V kraji pískovcových skal a barokních památek. V krajině, kde se snoubí jedinečné, divoké přírodní scenérie s krásou a majestátností kulturního dědictví. V krajině, kde si volné chvíle užijí rodiny s dětmi, vyznavači sportovních i kulturních zážitků, aktivní turisté i ti, kdo touží po odpočinku v krajině s neopakovatelným Géniem Loci.Podívejte se na noviny v PDF formátu (4 MB)

Najdete nás na Facebooku

Sledujte aktuální dění na Broumovsku a objevujte pozoruhodná místa i příběhy - více zdePartner:
Partner / Město Broumov