Dění na Broumovsku - novinky 2019

Dění na Broumovsku - novinky 2019

Město Meziměstí zrealizovalo mikroprojekt "Po stopách sv. Jakuba v česko - polském příhraničí"

Město Meziměstí zrealizovalo mikroprojekt "Po stopách sv. Jakuba v česko - polském příhraničí" Číslo mikroprojektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001382

Z operačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní osa : 11.2. – Rozvoj potenciálu a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti zrealizovalo Město Meziměstí první projekt uvedeného typu. Projekt byl spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis

Celkové způsobilé výdaje mikroprojektu 24 271,72 EUR
Dotace ve výši 85% představuje 20 630,70 EUR
Národní veřejné zdroje 3 641,02 EUR


Hlavním cílem projektu bylo zvýšit povědomí o nově vytvořeném turistickém produktu, který nabízí možnost nového způsobu turistiky v česko-polském příhraničí. Došlo k provázání vzájemných propagačních aktivit u všech partnerů včetně hlavního organizátora Svatojakubských tras spolku Ultreia, který byl v tomto projektu hlavním poradcem a spolupracovníkem. Byly vytvořeny jednotné mediální výstupy, které pomůžou ke zlepšení propagace těchto tras vedoucích zdejším pohraničním územím. Projekt přispěje k návratu k tradicím poutních cest a obnovení tradic křesťanských hodnot.

Dalším cílem projektu bylo zlepšení vybavenosti turistické infrastruktury. Došlo k pořízení nového mobiliáře na odpočinkovém místě v Ruprechticích u kostela sv. Jakuba. Na tomto místě je umístěna první kamenná socha sv. Jakuba, patrona poutníků v České republice. Autorem sochy je Matouš Háša. Dále došlo k rozmístění 3 ks informačních tabulí, k vydání propagačních materiálů a map. Na závěr proběhl v Centru Walzel informační seminář týkající se problematiky Svatojakubských poutí. Paní předsedkyně spolku Ultreia Olga Jankovcová vysvětlila význam poutních cest. 

Svatojakubské cesty vedou napříč Evropou do španělského poutního města Santiago de Compostela. Trasy, které procházejí Českou republikou jsou napojeny na Evropskou síť Svatojakubských cest. Patří k nim i Východočeská trasa dlouhá 265 kilometrů. 
V dnešní době je slovo pouť často spojováno s představou množství lidí pohybujících se v hluku pouťových atrakcí. Pouť však vždy byla a doposud je především cesta k určitému cíli, často spjatá s nábožensky významným místem. Poutníci ji konali na znamení pokání, s touhou po očistě a obnově duchovního života.
Pojetí poutí záleží na poutníkovi samotném, je zkrátka cestou do neznáma, většinou pěšky, někdy taky na kole nebo na koni. Umožňuje poznávat sebe samého a může vést až k uzdravení člověka. Poutnictví rovněž člověku nabízí příležitost poznávat mnohem bezprostředněji krajiny jiných zemí i regionální kulturu lidí, s nimiž se na cestě setkává. 
Po pouti do Svaté země byla pouť do Santiaga de Compostela, místa hrobu apoštola Jakuba Většího, pokládána za druhou nejdůležitější. Dnes je velmi populární a stala se součástí světového kulturního dědictví.
Více informací najdete na www. ultreia.cz


Velké poděkování za realizaci projektu patří celému pracovnímu týmu. Pan Škvrna se podílel na článcích ve všech propagačních materiálech, paní Králová nám pomohla s úpravou a grafickým zpracováním, pan Miewald z Klubu českých turistů nám označil trasu, pan Prášil prošel celé území Meziměstí a jeho okolí a zpracoval pro nás krásnou detailní mapu, která je pro Vás zdarma připravena v infocentru u paní Vránové.
Moje další poděkování patří také technickým službám, panu Stejskalovi a panu Markovi za pomoc při instalaci sochy sv. Jakuba v Ruprechticích.

Ivana Ptáčková

Realizace mikroprojektu byla ukončena 31.05.2019

Společnost pro destinační management Broumovska

Společnost pro destinační management Broumovska

Klášterní 1
550 01 Broumov
telefon: +420 491 521 282

Kontakní osoba:
Manažer SDMB
Kateřina Agnolozzi
e-mail: katerina.agnolozzi@broumovsko.cz
telefon: +420 491 521 282

Zimní noviny Broumovska

Vítejte u nás! V kraji pískovcových skal a barokních památek. V krajině, kde se snoubí jedinečné, divoké přírodní scenérie s krásou a majestátností kulturního dědictví. V krajině, kde si volné chvíle užijí rodiny s dětmi, vyznavači sportovních i kulturních zážitků, aktivní turisté i ti, kdo touží po odpočinku v krajině s neopakovatelným Géniem Loci.Podívejte se na noviny v PDF formátu (4 MB)

Najdete nás na Facebooku

Sledujte aktuální dění na Broumovsku a objevujte pozoruhodná místa i příběhy - více zdePartner:
Partner / Město Broumov